Elektronikai műszerész – OKJ 34 522 03

eltech

Elektronikai műszerész

Az elektronikai műszerész szak kerettanterve: Elektronikai műszerész

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere. Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel‐technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat (hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték‐ és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
‐ ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit
‐ NYÁK‐lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint
‐ beültetni az elektronikai alkatrészeket
‐ beforrasztani az alkatrészeket
‐ beszerelni a mechanikai alkatrészeket
‐ elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
– készre szerelni az áramkört
‐ berendezésbe szerelni az elkészült áramkört
‐ feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket
‐ analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni
‐ egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni
‐ dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert
‐ ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert
‐ dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni
‐ számítógépes tesztprogramokat futtatni
‐ mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait
‐ útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet
‐ a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni
‐ jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról
‐ minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni
‐ műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni
‐ egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni

 

A 34 522 03 szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
FEOR 7341 – Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója:

  • Akkumulátor-javító és kezelő
  • Autóelektronikai műszerész
  • Villamos gépek és készülékek műszerésze
  • Automatikai műszerész
  • Háztartás-elektronikai műszerész
  • Kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész
  • Orvoselektronikai műszerész

FEOR 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója:

  • Antennaszerelő

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés‐ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

  • 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész => részszakképesítés
  • 35 522 01 Audio‐ és vizuáltechnikai műszerész => szakképesítés‐ráépülés