Elektronikai technikus – OKJ 54 523 02

eltech

Elektronikai technikus

Szakképzési Kerettanterv az 54 523 02 Elektronikai technikus szakképesítéshez, valamint a XI. Villamosipar és elektronika ágazathoz: itt elérhető

Tankönyvajánlat az elektronikai technikus tanulóknak.

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első évfolyamra, előírt tartalom) a XI. Villamosipar és elektronika ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen vonatkozik:

  • 54 523 01 Automatikai technikus;
  • 54 523 02 Elektronikai technikus;
  • 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus.

Az elektronikai technikus elektronikai áramköröket tervez és dokumentál. Műszaki dokumentációt összeállít, alkalmazza az érvényes szabványokat, számítógépes szerkesztőprogramokat használ, irányítással műszaki dokumentációt készít. Analóg alapáramköröket méretez, digitális alapáramköröket realizál.

Alkalmazza a számítógépes tervezőprogramokat, a számítógépes szimulációkat. Elkészíti az áramkörök műszaki leírásait, rajzait. Teszteli az elektronikai áramkör működését.

Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét.
Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat.
Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről.

eltechkepz

A képzés felépítése

Műszeres hibakeresést végez és irányít.

Dokumentáció alapján hibakeresést végez. Behatárolja a hibás áramköri egységet, a hibás alkatrészt. Hibajavítást végez és irányít. Ellenőrzési feladatokat végez és irányít. Kijavított áramkör működését méréssel ellenőrzi.

Elvégzi a beállítást, behangolást, hitelesítést. Teszteli a javított áramkört, készüléket, berendezést. Jegyzőkönyvezi a javítást és az ellenőrzést.

Elektronikai, analóg és digitális áramköröket épít, üzemeltet. Digitális áramköröket, teljesítmény-elektronikai áramköröket, irányítástechnikai áramköröket épít.

Elektronikai áramkör készítést, gyártást irányít. NYÁK lemez készítést, gyártást irányít. Beülteti az elektronikai alkatrészeket. Beforrasztja az alkatrészeket. Beszereli a mechanikai alkatrészeket. Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat. Készre szereli az áramkört.
Berendezésbe szereli az elkészült áramkört. Elektronikai áramköröket üzembe helyez. Előírás szerint beállítja a tápegység feszültségértékét, feszültségre kapcsolja az áramkört. Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket.

Műszeres bemérést végez és irányít. Dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert, méréseket végez és végeztet. Behatárolt hibás egységet, modult, hibás alkatrészt kicserél. Ipari gyártórendszereket üzemeltet.

Irányítja a gyártórendszert és a gépkezelőket. Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet. Ipari gyártórendszereket karbantart. Irányítja az előírás szerinti tervszerű karbantartást. Részt vesz a karbantartási munkákban.

Tesztprogramokat telepít és futtat számítógépen. Irányítástechnikai rendszereket programoz. Dokumentáció alapján elvégzi a programozást. PLC-programozást végez. Mikroszámítógépes egységeket programoz. Mechatronikai rendszereket működtet.