Villanyszerelő – OKJ 34 522 04

villszer

Villanyszerelő

Szakképzési kerettanterv a 34 522 04 Villanyszerelő szakképesítéshez: docx, odt. Tantárgyak és heti óraszámok a képzés során: pdf

Tankönyvajánlat a villanyszerelő tanulóknak.

A villanyszerelő előkészíti a villanyszerelési munkálatokat: terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez. Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket. Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít. A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít. Helyszíni felmérést végez, értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, átveszi és felméri a munkaterületet. Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel. Felméri és meghatározza az eszköz- és anyagszükségletet. Villamos számításokat végez. Szükség szerint módosító javaslatot tesz, kijelöli a szerelési nyomvonalakat, elkészíti az egyvonalas folyamatábrát. Feliratozza a készülékeket, összeállítja a műszaki dokumentációkat. Feljegyzi a változásokat a kiviteli tervekre, építési naplót vezet, elkészíti a mérési jegyzőkönyveket.

Szabványossági nyilatkozatot ad. Dokumentálja a jegyzőkönyvi hibák kijavítását. Felelős minősítést ad. Tanulmányozza és értelmezi a munka műszaki dokumentációját. Munkafázisokra bontja a szerelési munkát, meghatározza a műveleti sorrendet. Felméri a munkaterület és a munkafolyamat veszélyeit. Meghatározza a munkához szükséges időszükségletet és szerelői létszámot. Figyelembe veszi és alkalmazza a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, meghatározza a védőeszköz szükségletet.

Figyelembe veszi és alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat. Ellenőrzi az anyagok, szerszámok és eszközök, illetve a munkavédelmi eszközök alkalmasságát, gondoskodik azok szakszerű tárolásáról. Folyamatosan egyeztet a munkaterületen dolgozó más szakmák képviselőivel. A munkavégzéshez meghatározott nyilvántartásokat vezet. Ellenőrző méréseket és vizsgálatokat dokumentál. Feliratokat készít és helyez el. Elkészíti a munka szerelői dokumentációját. Elszámoláshoz felméri az elvégzett munkát. Javaslatot tesz a kiviteli terv módosítására, megvalósulási tervre.

Betanítja az általa szerelt villamos készülék, berendezés használatát. Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat. Villamoszerelést végez, melynek keretében: elosztóberendezést szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki, vezetékhálózatot épít ki. Beltéri, kültéri világítási berendezést szerel. Villamos szerelvényeket helyez el és szerel. Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki. Épületinformatikai és épületautomatikai hálózatot épít ki. Villámhárító berendezést szerel. Épületvillamos berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja. Kapcsolóberendezést, ipari elosztóberendezést, ipari energiaelosztó hálózatot, vezérlő- és szabályozóberendezést szerel. Ipari villamos berendezést javít, karbantart, kezelését betanítja. Villamos forgógépet, transzformátort szerel. Villamos gépet, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.
Szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet helyez el, szerel. Szabadvezetéki kötést készít. Kábelt fektet tartószerkezetre, talajba. Kisfeszültségű kábelen végkiképzést, kötést készít. Vízzáró, tűzterjedést gátló kábelátvezetést készít. Szabadvezeték- és kábelhálózatot javít, karbantart. Szükség szerint méréseket és vizsgálatokat végez. Villamos berendezés érintésvédelmi rendszerén szerelői ellenőrzést végez. Üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végez. Hibameghatározáshoz méréseket, vizsgálatokat végez. Munkájában figyelembe veszi és alkalmazza az érintésvédelmi szabályokat, a munkavégzés helyszínére vonatkozó különleges szabályokat. Kábelszerelési munkálatok keretében: kijelöli a kábel nyomvonalát, kábel tartószerkezetet, kábelárkot, vízzáró, tűzterjedést gátló kábelátvezetést készít. Kábelt fektet tartószerkezetre, kábelárokba. Kábelkötést, kábelvég-kiképzést készít kisfeszültségű kábelen.

Azonosító jelzéseket helyez el a kábeleken. Bejegyzi a kábelek adatait a kábeljegyzékbe. Munkája során betartja az anyagmozgatási, közlekedési, a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat. Gondoskodik a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről. Hibát keres és javít kisfeszültségű kábelen. Lebontja a bontásra kijelölt kábeleket. Betartja az érintésvédelmi szabályokat, a kéziszerszámokra vonatkozó előírásokat. Baleset esetén az előírások szerint jár el. Kijelöli a szerelési nyomvonalakat. Elhelyezi a figyelmeztető jelzéseket. Karbantartja a munkaeszközeit. Elkészíti a figyelmeztető feliratozást, lebontja a felesleges hálózatrészeket. Elkészíti a kábelárkot, lefekteti a földkábelt. Elvégzi a kábelerek azonosítását, megszabja a kábeleket (különböző feszültségszintű kábeleknél), összeköti az árnyékolást, helyreállítja a félvezető réteget.

Villamos kötéseket készít. Kábelösszekötést, kábelelágazást készít árnyékolt kisfeszültségű kábelen, meleg-, illetve hideg zsugor technikával. Kábelösszekötést, kábelelágazást készít árnyékolatlan kisfeszültségű kábelen, meleg-, illetve hideg zsugor technikával. Kábelelágazást készít árnyékolt kisfeszültségű kábelről árnyékolatlan kábellel meleg-, illetve hideg zsugor technikával. Kábelösszekötést készít KÖF olajos papír kábelen, KÖF Roundal kábelen, KÖF térhálósított PE kábelen. Vegyes kábelösszekötést készít KÖF kábelen (pl. olajos papír és XLPE kábelen) meleg zsugor technikával. Vegyes kábelösszekötést készít KÖF kábelen (pl. olajos papír és XLPE kábelen) hideg zsugor technikával. Kábelelágazást készít különböző típusú KÖF kábeleken. Kábelvégelzárót szerel különböző típusú KÖF egyerű-, háromerű kábelen szabadtéren, beltéren. Kábelösszekötőt szerel egyerű THPE NAF kábelen. CROSSBAND kötést készít. Szabadtéri, beltéri NAF kábelvégelzárót készít egyszerű kábelen….